Browsing Tag

British Era Gold Coins

Intresting news: ಹಳೆಯ ಮನೆ ತೆರವು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದೊರೆತ 240 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು! ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ…

Intresting news: ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕಾವಲು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸರೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಾಗಬೇಡ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ 240 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು…