Browsing Tag

How To Get Rid Of Musty Smell From Clothes

Musty Smell in Clothes: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು 5 ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇರದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು, ಒಂದಾದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಸನೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡನ್ನು ಕೂಡಾ…