Browsing Tag

How to make love last

Relationship: ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ!

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಸಂಬಂಧದ ಬುನಾದಿ ಅಲುಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು…