Browsing Tag

teacher viral photo

Madhya Pradesh: ಪಾಠ ಮಾಡೋದ ಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಗ್ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿಸಿ ಸುಖನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ!!!

Madhya Pradesh: ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಬೇಕು.ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಉಳಿದವರ ಮುಂದೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ…